[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
ค้นหาจาก google
เพจห้องเรียนพิเศษจีน ICE
เฟสบุ๊คโรงเรียน
SPM23
ห้องเรียนออนไลน์
งานแนะแนวโรงเรียน
กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาครู
สลิปเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ


AIPA2019
เทศบาลตำบลอากาศอำนวย
จังหวัดสกลนคร
ศุูนย์คราม
ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สสวท.
GPA
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
หอสมุดแห่งชาติ
ลิ้งค์น่าสนใจระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 89 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[thanachai12]

 
แผนผังหน่วยงาน
ครูชาวต่างชาติ
Mr.Edwin Nkongho Agbor
Mr.Paul Winstanley
Click ดูประวัติ
Miss Anna Grace Lobigas Ranoco
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
Miss Liezel Alconera Razon
Mr.Steven Vardy
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
6 : งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
7 : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8 : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
9 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
10 : กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
11 : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
12 : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
13 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
14 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
15 : ลูกจ้างประจำ
16 : ลูกจ้างชั่วคราว
18 : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
19 : ครูชาวต่างชาติ
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 E-mail: akatumnuays@gmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5