[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
ค้นหาจาก google
เฟสบุ๊คโรงเรียน
ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT Classroom)
ห้องเรียนออนไลน์SPM23
พยากรณ์อากาศ
 
เว็บอื่นที่น่าสนใจ

ข่าวเด่นประจำวัน
AIPA2019
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 82 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

 

  

ชื่อ : นางพรพิศ แสนมนตรี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : เจ้าหน้าที่ทะเบียน ม.6
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายยอดธง ริยะบุตร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : งานห้องเรียนพิเศษ (Smart Room)
อีเมล์ : yodmark@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0872318339

ชื่อ : นายมนตรี นาคีย์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานบริหารและจัดการศึกษา
อีเมล์ : afsmith1992@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0610946765

ชื่อ : นางสาวอัจฉรา ลุนจักร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : เลชานุการฝ่ายส่งเสริมกิจการนักเรียน
อีเมล์ : mamyfinfin@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0813403396

ชื่อ : นายบุญนรา ปกสันเทียะ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก : งานพัสดุ
อีเมล์ : syaoranand@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0857555664

ชื่อ : นางนภัสนันท์ อุปรี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : ผู้ช่วยงานแนะแนว
อีเมล์ : tula_to8@hotmail.co.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0811722280

ชื่อ : นางสาวนลินกานต์ แสนบรรดิษฐ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก : งานคำสั่งเวรยามรักษาการฯ
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : -

ชื่อ : นางสาวอิสรา คำสงค์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก : งานบรรณารักษ์
อีเมล์ : iriis@hotmail.co.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0979865344

ชื่อ : นายชิโนรส ประลอบพันธ์
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
หน้าที่หลัก : ทั่วไป
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวลัดดาภรณ์ บุญม่วงมา
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก : ครูสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายกันตวิชญ์ งาสิทธิ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 042779121

ชื่อ : นายณธกร นันทะวงค์
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : งานโรงเรียนกับชุมชน
อีเมล์ : motangmomo@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0810581805

ชื่อ : นายติ้ง เกษมศิลป์
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
หน้าที่หลัก : พนักงานขับรถ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายเดชศรี ใครบุตร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : บรรณารักษ์
อีเมล์ : detsri_2506@htomail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0872177993

ชื่อ : นางอุษาพรรณ ติงมหาอินทร์
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : งานพัสดุ
อีเมล์ : ีusaphan2523@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0878545474

ชื่อ : นายธีรวุฒิ กิณเรศ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : งานยาเสพติด
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 0847923696

ชื่อ : นางวิรัญญา เหมะธุลิน
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : ครูสอนรายวิชาคณิตศาสตร์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายคมคิด ใครบุตร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : ครูสอนรายวิชาคณิตศาสตร์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางปิลันทนา นาควิสุทธิ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานทะเบียนนักเรียน
อีเมล์ : siewjue@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0885381498

ชื่อ : นายพลวัฒน์ พรหมโคตร
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก : ครูสอนรายวิชาคณิตศาสตร์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
6 : งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
7 : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
8 : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
9 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
10 : กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
11 : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ
12 : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
13 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
14 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
15 : ลูกจ้างประจำ
16 : ลูกจ้างชั่วคราว
17 : ครูพิเศษ(บ.แนสท์คอมพ์)
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 E-mail: akatmaster@gmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5