[ thanachai12 ]
ชื่อ-นามสกุล : 
นายธนาชัย ไชยศรี
ชื่อเล่น : 
ดาว
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
12/7/2537
อายุ : 
26
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
  
ที่อยู่ : 
73 หมู่ 2 บ้านโนนจำปา ต.สามัคคีพัฒนา
อำเภอ : 
อากาศอำนวย
จังหวัด : 
สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ : 
47170
เบอร์โทรศัพท์ : 
0917610652
สถานที่ทำงาน : 
ครู/อาจารย์
การศึกษา : 
ปริญญาตรี