ชื่อ - นามสกุล :นายนคร สุพิมล
ตำแหน่ง :ลูกจ้างชั่วคราว
หน้าที่หลัก :ทั่วไป
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ลูกจ้างชั่วคราว
หน้าที่ในกลุ่ม : ทั่วไป