ชื่อ - นามสกุล :นางสาวดารารายณ์ อุดารักษ์
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ที่อยู่ :131 ม.14 ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170
Telephone :0810482499
Email :Dararai_uk@hotmail.co.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูปฏิบัติการสอน