ชื่อ - นามสกุล :นางนภัสนันท์ อุปรี
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ผู้ช่วยงานแนะแนว
ที่อยู่ :53 ม.10 ต.พอกน้อย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
Telephone :0811722280
Email :tula_to8@hotmail.co.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยงานแนะแนว
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติการสอนรายวิชาฟิสิกส์