ชื่อ - นามสกุล :นายกันตวิชญ์ งาสิทธิ์
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ที่อยู่ :โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา
Telephone :042779121
Email :-
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : งานไปราชการทั้งในและนอกเขตจังหวัด,สารสนเทศ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูสอนภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น