ชื่อ - นามสกุล :นางภัชรินทร์ เพริศแก้ว
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ Smart Room
ที่อยู่ :19 ม.11 ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170
Telephone :0898428027
Email :krupatcharin2519@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ