ชื่อ - นามสกุล :นายบุญนรา ปกสันเทียะ
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :งานพัสดุ
ที่อยู่ :42/4 ซ.บัวซุม ถ.สันติธรรม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
Telephone :0857555664
Email :syaoranand@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานพัสดุ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ