ชื่อ - นามสกุล :นางสาวอิสรา คำสงค์
ตำแหน่ง :ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก :งานบรรณารักษ์
ที่อยู่ :91/6 ถ.สุขาวดี ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
Telephone :0979865344
Email :iriis@hotmail.co.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานบรรณารักษ์
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ