ชื่อ - นามสกุล :นางสาววนารี ฤาไกรศรี
ตำแหน่ง :ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก :งานสารบรรณ
ที่อยู่ :28 ม.11 ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170
Telephone :0621837189
Email :wanaree.p@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : งานสารบรรณ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติการสอนรายวิชาสังคมศึกษาฯ