ชื่อ - นามสกุล :นายภาณุกานต์ ทศลา
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนรายวิชาภาษาจีน
ที่อยู่ :165 ม.17 ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอนรายวิชาภาษาจีน