ชื่อ - นามสกุล :นายพายุ ตุ่ยไชย
ตำแหน่ง :พนักงานขับรถ
หน้าที่หลัก :พนักงานขับรถ
ที่อยู่ :165 ม.17 ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : ลูกจ้างชั่วคราว
หน้าที่ในกลุ่ม : พนักงานขับรถ