ชื่อ - นามสกุล :นายรัชชานนท์ เคนพิทักษ์
ตำแหน่ง :ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนเคมี
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอนเคมี