ชื่อ - นามสกุล :นางมัลลิกา วงศ์ประชา
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ที่อยู่ :393/6 ซ.สุขสันต์ ถ.สันติธรรม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
Telephone :0860169360
Email :mulli2009@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานวัดและประเมินผล
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์