ชื่อ - นามสกุล :นางจิรัชญา ยะภักดี
ตำแหน่ง :พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก :งานทะเบียน
ที่อยู่ :5 ม.12 ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150
Telephone :0885631701
Email :jiruchya@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานทะเบียน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติการสอนรายวิชาฟิสิกส์