ชื่อ - นามสกุล :นางสาวนกอร ศรีวิลัย
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :งานแนะแนว
ที่อยู่ :58 ม.8 ต.ฮางโฮง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
Telephone :0872328817
Email :nok352009@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานแนะแนว
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติการสอนรายวิชาเคมี