ชื่อ - นามสกุล :นางบรรพตี แดนขนบ
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :งานระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา
ที่อยู่ :326 ม.17 ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170
Telephone :0898632765
Email :ฺBanphateedaen@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ