ชื่อ - นามสกุล :นายทวี พรทวีกานต์
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ครูวิทยาศาสตร์ webmaster
ที่อยู่ :โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม.เขต 23
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่ระบบเครือข่าย
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูวิทยาศาสตร์