ชื่อ - นามสกุล :นายวิวัฒน์ สารเนตร
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่หลัก :บริหารงานบุคคล
ที่อยู่ :165 ม.17 ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170
Telephone :042799121
Email :-
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารงานบุคคล
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารงานบุคคล