ชื่อ - นามสกุล :นางวิไลวรรณ อุ่นจันทร์
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :บรรณารักษ์
ที่อยู่ :71 ม.14 ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170
Telephone :0878596266
Email :-
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฎิบัติการสอนรายวิชาภาษาไทย