ชื่อ - นามสกุล :นายปกรณ์ธรรม ดวงกุลสา
ตำแหน่ง :พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก :ครูฟิสิกส์,webmaster
ที่อยู่ :1001 ถ.เจริญเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
Telephone :0833325548
Email :toetito@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : webmaster
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติการสอนรายวิชาฟิสิกส์