ชื่อ - นามสกุล :นางรัตนา คำโสม
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :งานหลักสูตร
ที่อยู่ :165 ม.17 ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานหลักสูตร
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติการสอนรายวิชาฟิสิกส์