ชื่อ - นามสกุล :นางรินนา ชาไมล์
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ที่อยู่ :428 ม.17 ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170
Telephone :0981050394
Email :-
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติการสอนรายวิชาสังคมศึกษาฯ