ชื่อ - นามสกุล :นายสมคิด ประลอบพันธุ์
ตำแหน่ง :ยาม
หน้าที่หลัก :ยาม รักษาความปลอดภัย
ที่อยู่ :โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม.เขต 23
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ลูกจ้างประจำ
หน้าที่ในกลุ่ม : ยาม