ชื่อ - นามสกุล :นายสนิทพงค์ ใครบุตร
ตำแหน่ง :ยาม
หน้าที่หลัก :ยาม รักษาความปลอดภัย
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ลูกจ้างชั่วคราว
หน้าที่ในกลุ่ม : ยามรักษาความปลอดภัย