ชื่อ - นามสกุล :นายปัญญา ไชยศรี
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป
หน้าที่หลัก :บริหารงานทั่วไป
ที่อยู่ :165 ม.17 ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170
Telephone :042799121
Email :-
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารงานทั่วไป
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารงานทั่วไป