นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2566

รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564

รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2566

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart