สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

🎉🎊 สรุปผลการแข่งขัน 🎉🎊 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร รายการแข่งขันทั้งหมด 34 รายการ ได้แก่
     – เหรียญทอง 25 รายการ
     – เหรียญเงิน 6 รายการ
     – เหรียญทองแดง 2 รายการ
* ได้เข้าร่วม 1 รายการ
Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart