เพลงมาร์ชประจำโรงเรียน

เราชาวอากาศอำนวยศึกษา
แหล่งวิชาล้ำเลิศประเสริฐยิ่ง
เรานักเรียนเก่งกาจสามารถจริง
ทั้งชายหญิงล้วนตั้งใจในการเรียน
มารยาทงามเด่นเป็นศักดิ์ศรี
ล้วนแต่มีความดีนี้ทุกสิ่ง
น้ำใจงามสุดสวยด้วยความจริง
สถิตสิงในกายมิคลายเคลื่อน
การกีฬาเราเยี่ยมเทียมยอดฟ้า
ดั่งสมญาอากาศอำนวยศึกษา
เรานั้นเด่นการเล่นเกมกีฬา
สูงสุดฟ้าจะหาใครใหนเทียมเรา
สีขาวเขียวโบกพลิ้วปลิวไสว
รวมน้ำใจพวกเราเหล่า อ.น.ศ.
แม้นยามไกลใจอยู่คู่เคียงคลอ
อ.น.ศ.ขอจงอยู่คู่น้ำยาม

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart