ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ 
นายวีรวัฒน์ จุดดา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร
…………………………..
งานประชาสัมพันธ์ | โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา | 042-799-121

Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart